Workshops med fokus på teknologi og de mest utsatte

Workshops med fokus på teknologi og de mest utsatte

Kommentarer er skrudd av for Workshops med fokus på teknologi og de mest utsatte

Vi kan nå lokke med to nye workshops som tar for seg bruk av tekniske hjelpemidler innen akuttmedisin, og behandling av barn i kritiske situasjoner, respektivt. 

 

Akutt sykt barn

Barn og unge er en av våre mest utsatte pasientgrupper, og dermed er det desto viktigere for oss som helsepersonell å vite hvordan vi skal handle når en akutt situasjon inntreffer. Denne workshopen vil hjelpe deg med å forbedre dine kunnskaper og gjøre deg tryggere i møte med akutt syke barn.

EKG

Visste du at mange medisinske nødstilfeller kan oppdages tidlig med hjelp av EKG? I tillegg til hjerteinfarkt, kan dødelig lungeemboli, elektrolyttforstyrrelse, arrytmi, hjertemuskel- og hjerteposebetennelse, og hjerteledningsforstyrrelse tidlig mistenkes og utredes ved hjelp av EKG. Lub EKG kommer til AMS 2015 for å hjelpe deg med forståelse og innsikt i EKG´ens verden.

Related Posts

Back to Top