2016-workshops

Workshops 2016

 Registrering og påmelding til de ulike workshops kommer snart, og vil til deg som har kjøpt billett bli sendt på e-posten du har registrert hos Ticketmaster.

Flere workshops vil bli publisert fortløpende!

Utendørs

Villmarksmedisin

Med anestesi-, luftambulanse, villmarks- og ekspedisjonslege Katrine Finsnes

Har du kontroll på hvordan du wrapper din burrito? Nei vi snakker ikke om fredagstacoen, men hvordan du lager en menneskelig «hypothermia burrito wrap» av turutstyret ditt når du ferdes i naturen uten verken akuttsekk eller et helt akuttmottak.

Katrine holder ikke bare foredrag under AMS, hun blir også instruktør for vår helt nye workshop «Villmarksmedisin» hvor du får tips og triks som kan være gode å ha i ryggsekken på tur (bokstavelig talt).

Vannredning2015-vannredning

Med Røde Kors Hjelpekorps Oppland

Når vi kommer til AMS og august har du forhåpentligvis tilbakelagt en solfylt sommer med en rekke besøk i det våte element både til havs og til vanns. Men det er ikke alltid sjø og vann er like lystbetont. Det kan by på en rekke både operative og medisinske utfordringer knyttet til pasienten som har forulykket i vann. Fokus vil her ligge på redning av pasient og den påfølgende behandling. Røde Kors og Ressurssenteret for vannredning ved Sjoa stiller med utstyr til overflateredning, sikkerhetsutstyr, og tørrdrakter.

Trodde du at du hadde hatt sommerens siste bad før du kom til AMS tar du kraftig feil! Denne workshopen kommer med fuktighetsgaranti og badetøy anbefales under tørrdrakten.

AHLR utenfor allfarvei2015-ahlr

Med Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)

Det er faktisk ikke slik at hjertestans kun skjer i en sykehusseng eller hjemme hos pasienten med store, gode og tørre arbeidsforhold. En hjertestans kan vel så godt inntreffe på en 2000-meters topp i Jotunheimen som de dypeste ulveskoger mot svenskegrensa. Her får du belyst utfordringer knyttet til det å drive gjenoppliving under mer krevende forhold. Hvordan redde liv i vanskelig tilgjengelig terreng? Dette har vært en meget populær workshop gjennom mange år på AMS og vi gjentar dermed suksessen på ny!

Vi presiserer at dette er en spennende workshop som fokuserer på å trene og utøve AHLR i uvante og utfordrende omgivelser. Det forventes derfor at du har god kjennskap til AHLR på forhånd hvis du melder deg på denne workshopen. Dette er ikke et AHLR-kurs i tradisjonell forstand.

Masseskade2015-forsvaret

Med Forsvarets Sanitet

Når Forsvaret er på oppdrag utenlands som innenlands er det gjerne forbundet med større risiko enn vi er vant med innenfor det sivile helsevesenet. De kamuflasjekledde er derfor spesialtrente på store masseskadehendelser – med tøffe valg i triageringen av pasienter og behandling under ressursbegrensende forutsetninger. Hvordan håndterer man situasjoner med med flere alvorlig skadd enn man har personell til? Hvilke livreddende tiltak prioriteres for å stabilisere en skadet pasient?

Dette er workshopen for deg som har litt erfaring med akuttmedisin og virkelig ønsker å få satt kunnskapene på prøve i en virkelighetsnær øvelse.
Minimumkrav: God kjennskap til ABCDE-traumedrill. 

Trafikkulykke «Veien fra frigjøring til traumemottak»AKUTTMEDISINSK SEMINAR 2015

Med paramedic Carl Robert Christiansen som arbeider ved 119-legebil i Oslo Universitetssykehus, sentrum ambulansestasjon og underviser på bachelor i prehospitalt arbeid ved HiOA.

Også i år blir det bilvrak og øvelse på håndtering av trafikkulykker på AMS. Workshopen tar for seg «veien fra frigjøring til traumemottak» med fokus på hvilke prioriteringer du foretar deg. Hvilke undersøkelser kan du gjøre i bilvraket og hvilke tiltak gjør du på skadestedet? Sørg for ikke å bli den som «player og stayer» med mindre det er ytterst nødvendig – her er det «load and go» som gjelder.

.

Innendørs

Skiskader og ulykker

AlpintMed Harald Lystad, mangeårig kommuneoverlege i Hemsedal med registrering av over 10 000 skiskader i løpet av sin karriere.

«Nordmenn er født med ski på beina» sies det, og dermed er det ikke så rart at vi også har god ekspertise på skader som følge av skiulykker. En av ekspertene er Harald Lystad, som under årets AMS holder workshop i håndtering og behandling av typiske skader i skibakken. Denne workshopen er ikke bare aktuell for deg som ferdes mye på ski selv eller vil gjøre karriere innen skipatruljetjeneste, men er også overførbar til øvrig traume- og bruddskadehåndtering under utfordrende forhold.

.

.

Akutte thoraxprosedyrer

2016-thorax

Den dagen du står der med en pasient som har fått juling mot thorax, puster raskt og du ikke kan høre lungelyd på den ene siden risikerer du å angre hvis du ikke deltok på denne workshopen! Her lærer du nemlig avlastning av trykkpneumothorax og anleggelse av pleuradren. «Hands on»-trening står i høysetet og du vil få god øvelse i den praktiske utførelse av prosedyrene på simulasjonsdukker.

Det vil bli lagt ut materiale som gjennomgår prosedyrene på våre hjemmesider, slik at du kan møte forberedt.

Akutt ultralyd2015-ultralyd

Med Ultrabox ved SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research)

Ultralyd brukt i akuttmedisinsk setting kan raskt avsløre potensielt livstruende tilstander. På denne workshopen får du opplæring og trening i bl.a. å oppdage indre blødninger og punkterte lunger ved traumer ved hjelp av ultralyd (FAST protokoll og lunge ultralyd).

Bli med på jakt etter fri væske og luft på uønskede steder du også!

Akutt obstetrikk

Trening i hurtig og effektiv behandling av akutte og alvorlige situasjoner som kan oppstå før, under og etter fødsel. Workshopen har fokus på hendelser utenfor sykehus der man blir nødt til å håndtere obstetriske utfordringer og komplikasjoner i tilfeldig miljø som hjemme, ved legevakt, i ambulanse og tilsvarende. Våre workshop-holdere er klare til å gjøre deg bedre forberedt på den stressende situasjonen det er å håndtere akutte obstretiske tilstander! Her blir det praktisk trening og hands-on med tilpasset simuleringsutstyr.

Akutt respirasjonssvikt – scenariotrening

Med HiOA Bachelor i prehospitalt arbeid (Paramedic-studiet)

Du kommer til en pasient som har tydelig respirasjonsbesvær. Hvilke undersøkelser gjør du? Hvilke behandlingsmuligheter har du? Hvordan forflytter du pasienten?
Denne workshopen tar for seg den alvorlig respirasjonsbesværede pasient og øvelsen simuleres i fullskala med moderne simuleringsutstyr. Så hvilke tiltak vil du gjøre? Gi medikamenter, CPAP eller ventilere? Her nytter det ikke bare å si det, du må faktisk gjøre det og deretter vurdere effekten av behandlingen.

Prehospitale brystsmerter

2015-brystsmerter

Med Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)

Brystsmerter og hjerteinfarkt er den hyppigste årsaken til hjertestans i dag. Ville det ikke være flott om vi kunne behandle alle innen et infarkt fikk utvikle seg så langt? Hva gjør du som lege eller ambulansepersonell når du rykker ut til en pasient med slike symptomer? OAMS lærer deg hvilke forberedelser du bør gjøre før du rykker ut, hvordan du skal gå frem når du kommer frem til pasienten, og presenterer slagplanen videre. Det vil bli gjennomgang av viktig patofysiologi, symptomer, diagnostikk og behandling, i tillegg til realistisk casetrening.

.

2016-ekgEKG-tolkning

Med Akuttundervisning

Gjennom det siste året har nærmere 2000 helsepersonell og studenter meldt seg på Akuttundervisnings EKG-kurs som har høstet gode tilbakemeldinger fra en bredspektret målgruppe. På årets Akuttmedisinsk seminar holder de 3 timer workshop i EKG-tolkning! Er du nysgjerrig kan du klikke deg inn og se deres EKG-kompendium som for tiden florerer rundt på Norske sykehus og helseinstitusjoner.

Gipsing av brudd

Med Skadelegevakten Ahus

En dag står du der kanskje som kommende turnuslege eller sykepleier og får beskjed om å gipse pasientens brukkede arm. En gang må være den første for alt, men med denne workshopen kan du sørge for å ha øvet deg i forveien. Med kyndig veiledning av personell fra Skadelegevakten på Ahus som gjør dette hver dag, blir det her et gipseverksted hvor du får øve på å legge noen av de klassiske og hyppigste gipsene.

.

Akutt luftveishåndtering2015-luftvei

Med grunnlegger av AMS Magnus Lauritzen, lege ved anestesiologisk avdeling Ahus og Forsvaret. 

Vår grunnlegger har blitt anestesilege og kommer tilbake for å undervise og gi deg praktisk trening i de forskjellige håndgrep og teknikker i forbindelse med akutt luftveishåndtering. Den praktiske delen øves på simulasjonsdukker og omfatter: Anleggelse av svelgtube, anleggelse av larynxmaske og endotracheal intubasjon.
Luftveier kan være vanskelig, men det er en grunn til at A kommer før B og C! Bare spør en anestesiolog og du får nok til svar at dette er den viktigste workshopen av dem alle!

.

Venekanylering2015-pvk

Med Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)

Det er bare en måte å bli god til å etablere en intravenøs tilgang; øve, øve, bomme og øve litt mer. På PVK-workshop med AMG skal vi sørge for at både du som nybegynner eller mer viderekommen får bryne deg. Venene lyver ikke og kun en veneflon det renner av når du kløner med korken blir godkjent som treff i statistikken. Her blir det intensiv mengdetrening i PVK-anleggelse på dine meddeltakere for mest mulig realistisk trening!

Suturering

Med Norsk medisinstudentforening

Enten om du er helt nybegynner eller en dreven syer sørger NMF for at du skal få utfordre deg og øve suturering under realistiske forhold med utstyr direkte fra klinikken på sutur-workshop. Denne workshopen har angregaranti – vi lover altså at du ikke vil angre den dagen du står som legevakt i distriktsturnus og pasienten har et sprikende sår med sjenerende beliggenhet.

Intraossøs tilgang

Med Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)

Har du behov for å gi pasienten din medisiner eller væske rett i blodbanen? Var det så mange kule workshops på AMS 2016 at du helt glemte å delta på venekanylering?
Da kan du vertfall være glad du ble med Akuttmedisinsk Gruppe på IO-workshop. Her får du opplæring og trening i bruk av intraossøs nål (EZ IO), som er en utmerket backupmetode hvis en ikke greier å skaffe IV- tilgang på pasienten i en akuttsituasjon.

Bare se hvordan våre venner i AMG demonstrerer prosedyren:

Back to Top