2015-workshops

Akuttmedisinsk Seminar 2015 – WORKSHOPS

 1. Luftvei/akutt syke barn
  Du har kanskje en viss kontroll på luftveier hos voksne, men hva gjør du når et barn eller et spebarn slutter å puste? Er du komfortabel med å stå som ansvarlig helsepersonell når det er snakk om et akutt sykt barn? En grundig gjennomgang av dette gjennom undervisning og scenarietrening i team lærer deg hvordan du skal tenke og gå frem med et kritisk sykt barn. Workshopen holdes av to erfarne anestesiologer fra Akershus Universitetssykehus.
  Passer for: deg som har noen kunnskaper om luftveishåndtering fra før.
 2. Luftveishåndtering
  Dette er en workshop der du lærer de essensielle håndgrepene som kreves for å gi en pasient frie luftveier. Har du noen gang ventilert en bevisstløs pasient? Å holde frie luftveier er svært viktig, men krever trening. Under denne workshopen vil det bli øvelse av ikke-invasiv luftveishåndtering både på dukker og på hverandre, samt fokus på korrekt bruk av maske-bag for ventilering. Workshopen er ledet av anestesilege Trond Nordseth.
  Passer for: Alle nivå. Skriv gjerne om du er nybegynner eller middels på registreringsskjema.
 3. Prehospitale brystsmerter
  Brystsmerter kan være et faretruende symptom og må tas på alvor. Hva gjør du som lege eller ambulansepersonell når du rykker ut til en pasient med slike symptomer? Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) kommer til AMS 2015 for å lære deg hvilke forberedelser du bør gjøre før du rykker ut, hvordan du skal gå frem når du kommer frem til pasienten, og hva du skal gjøre videre. Det vil bli gjennomgang av viktig patofysiologi, symptomer, diagnostikk og behandling, i tillegg til realistisk casetrening.
  Passer for: Alle
 4. Venekanylering
  Rutinerte instruktører fra Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) stiller nok en gang med workshop i venekanylering. Workshopen er lagt opp slik at den gir grunnleggende ferdigheter, men også mengdetrening. Dette gjør workshoppen egnet for deltakere uten erfaring, men også for dem med det basale i fingrene som ønsker å trene under kyndig veiledning. Venekanylering har vært på Akuttmedisinsk Seminar sin plakat siden oppstarten i 2011, og gode ferdigheter innenfor området er like relevant i dag som den gang.
  Passer for: Alle
 5. Intraossøs tilgang
  I en HLR-setting anbefales maks 3 forsøk på å oppnå venøs tilgang med veneflon. Barn er ofte vanskeligere å stikke på, og særlig et akutt sykt barn. Hva gjør du dersom du ikke lykkes? Intraossøs tilgang gir tilgang til det intravasale rom, og er et uunværlig verktøy i en akutt setting, særlig prehospitalt. Ethvert medikament som brukes intravenøst ved resuscitering kan også gis intraossøst. En slik tilgang kan være forskjellen på liv og død. I denne workshopen, holdt av Medidyne, vil du både få teori og praksis om intraossøs tilgang. Det vil bli øving på benmodeller, og om du er tøff nok – kanskje en live demo. Visste du at å borre på et rått egg gir samme følelsen som å sette en IO-nål i tibia på et barn?
  Passer for: Alle
 1. Suturkurs
  På denne workshopen vil du få mulighet til å trene på dine suturferdigheter – på ekte grisehud! Det vil bli gjennomgang av bruk av utstyr, anestesi, ulike typer suturering, og forøvrig andre måter å lukke et sår på, etterfulgt av massetrening slik at du får suturering ut i fingerspissene. I tillegg vil du lære hva du skal gjøre i forbindelse med traumer der sår er flenget opp og hvor det finnes fremmedlegemer.
  Passer for: Alle
 2. Traumeundersøkelse
  Dyktige instruktører fra Ferdighetssenteret ved universitetet i Bergen vil holde workshop i traumeundersøkelse. Etter kjente ABCDE-prinsipper vil du få nøye gjennomgang i hvordan man sjekker en pasient fra topp til tå. Her vil du blant annet lære korrekt kjevegrep og hvordan man ser etter en potensielt livstruende pneumothorax. I tillegg vil Ferdighetssenteret stille med en realistisk modell hvor du, som deltaker, får et innblikk i hvor utfordrende det kan være å stoppe en pågående blødning.
  Passer for: Deg som har noe kjennskap til ABCDE-drillen fra før.
 1. AHLR utenfor vei
  Dette er en workshop der du som deltager får prøvd deg på reelle AHLR-scenarioer i krevende omgivelser. Det er sjeldent slik at en pasient med hjertestans ligger rett ut på rygg på gulvet, klar til å bli resuscitert, slik det ofte blir presentert på vanlig AHLR-trening. Hva har natur og omgivelser å si for årsaken til hjertestansen, og ikke minst, hvordan påvirker det resusciteringen? Workshopen begynner med en rask oppfriskning av AHLR-kunnskaper og utstyrsgjennomgang, før du før prøvd deg i svært reell case-trening.
  Passer for: deg som har AHLR-kurs fra før.
  NB! Det anbefales å ikke bruke finstasen da workshopen foregår utendørs.
 2. Masseskade
  Hva gjør du når flere er skadet? Hvordan skal du tenke og prioritere, for eksempel i en bilulykke med flere involverte? Denne workshopen, holdt av Forsvarets Sanitet, lærer deg hvordan du, som del av et team, skal håndtere et scenario med flere skadde. Du vil blant annet lære hvordan du skal tenke og gå frem for å få oversikt, triagere, evaluere, stabilisere og overlevere pasientene. Denne workshopen krever at du ikke er redd for å ta i et tak og at du har evne til innlevelse. @
  Passer for: Både deg som kun har grunnleggende kunskaper innenfor førstehjelp og for deg som har såpass erfaring at du allerede har oversikt.
  NB: For å gjøre casetreningen mest mulig realistisk vil teaterblod bli brukt (setter ikke varige flekker). Det er derfor mulighet for tilgrising av klær, og vi anbefaler å droppe finstasen.
 1. Vannredning
  Denne workshopen, holdt av Røde kors og Nasjonalt ressurssenter vannredning Sjoa, belyser operative og medisinske utfordringer som er knyttet til en pasient som blir funnet livløs i vann. Du vil her lære redning, resuscitering samt videre behandling av en slik pasient. Noe av aktiviteten vil foregå i vann, og Røde Kors stiller med utstyr til overflateredning, sikkerhetsutstyr og tørrdrakter.
  Passer for: Deg som har noe kunnskaper om førstehjelp fra før.
 2. Skadestedsledelse
  Hva gjør du om du som medisinstudent eller lege kommer over et stort skadested? Dette er en workshop der deltakeren får prøvd seg som leder på et skadested, organisere og prioritere hjelp, koordinering med “AMK” samt samarbeid med nødetatene.
  Passer for: Deg som har noe erfaring innen førstehjelp og som liker en utfordring.
 3. Når ting ikke går som vi ønsker
  Det er en kjent sak at pasienter kan oppleve hendelser som medfører skade eller lidelse. Det kan være en infeksjon grunnet dårlig hygiene, komplikasjoner som ikke oppdages i tide eller at de til og med utsettes for kirurgiske inngrep på feil side. Hendelser i forbindelse med medikamenter er spesielt hyppige. Hva om pasienten dør? Eller hva vet vi om hvorfor ting går galt? Ingen ønsker å glemme eller gjøre feil, men likevel skjer det. Har vi en fornuftig og korrekt oppfatning av hvorfor slike ting skjer? Og vet vi hvordan vi bør håndtere slike situasjoner, både mht pasient/pårørende og de kolleger som er involvert? Du som medisinstudent tenker kanskje at så lenge du følger boka vil du ikke havne i problemer. Slik er det dessverre ikke, ingen pasientkasustikker er like. Disse temaene vil bli tatt opp i denne workshopen. Det er lagt opp til casetrening hvor du skal praktisere kommunikasjon rundt uønskede hendelser. Det forventes at du deltar aktivt og «byr på seg selv».
  Passer for: AlleFasilitator Guttorm Brattebø er spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, og avdelingsoverlege/-sjef for Akuttmedisinsk avdeling KSK, Haukeland Universitetssykehus. Han er også en av grunnleggene av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening (www.bestnet.no) hvor han er styreleder. Han har arbeidet mye med pasientsikkerhet og er opptatt av hvordan man kan skape sikkerhet.
 1. ABCDE undersøkelsesdrill med Marinens Jegervåpen
  En workshop hvor du vil lære systematisk undersøkelsesgjennomgang av en traumepasient. Det vil også bli casetrening, ledet av 3 dyktige sanitetsspesialister fra Marinens Jegervåpen. Vet du hva du skal gjøre dersom du kommer over en pasient med en stor hodeskade, eller en massiv pågående blødning? Hva skal du tenke på først?
  Passer for: Alle/ Deg som har ingen/noe tidligere erfaring med traumeundersøkelse.
  NB! For å gjøre workshopen mest mulig realistisk vil det bli brukt teaterblod som kan tilgrise klær. Dette skal ikke gi varige flekker, men det er lurt å ikke kle seg i finstasen.
 2. Brudd- og skadebehandling
  Her vil du lære om de vanligste brudd, luksasjoner og skader man kommer over som turnuslege, både klinikk, undersøkelse og behandling. Workshopen holdes av ortopedene bak metodeboken “Brudd- og skadebehandling”.
  Passer for: Alle

 

 

Skjermbilde 2015-08-12 kl. 17.46.11

Akuttmedisinsk Seminar – for trygghet og mestring i kritiske situasjoner

 

 

 

 

Back to Top