Workshops

workshops2

WORKSHOPS TIL AMS 2019 VIL SLIPPES FORTLØPENDE GJENNOM VÅREN 2019!

Workshops 2017

Våre fagansvarlige er i prosessen med å booke de heteste navnene på den norske akuttmedisinhimmelen til AMS 2017.

Flere workshops vil bli publisert fortløpende da vi har flere spennende temaer og aktører på lur innenfor bl.a. pediatri, obstetrikk traume, casetrening og simulering, operative elementer og akuttmedisin i ressursbegrensede miljøer…

 

Som deltaker på Akuttmedisinsk Seminar får du mulighet til å delta på 3 av disse workshopene i løpet av lørdagen. I god tid før seminaret får alle påmeldte mulighet til å registrere seg med ønsker for workshops i en prioritert rekkefølge. Vi vil deretter forsøke å fordele alle etter beste evne.

Nytt av året er at vi har laget noen veiledende forslag til nivå og forkunnskaper, for å gi deg som deltaker best mulig utbytte av den enkelte workshop:

  • GRØNN
    Passer for alle og stiller ingen krav til forkunnskaper, her kan du trygt delta uansett studieår og erfaring.
  • GUL
    Egner seg for deg som er kommet et stykke på vei i ditt studieforløp eller har litt erfaring og kunnskap om akuttmedisin/workshoptemaet.
  • RØD
    Her får du best utbytte hvis du er på slutten av ditt studieforløp eller har særlig relevant kunnskap og erfaring med akuttmedisin.

 .

Behandling av brudd- og ekstremitetsskader

Med Ola-Lars Hammer, spesialist i ortopedisk kirurgi, seksjonsoverlege ved ved AHUS, sjefslege og oberstløytnant i Hæren, PhD stud. UiO
GRØNN: Passer for alle interesserte

Ola-Lars er kjent for mange som forfatter av boken «Brudd- og skadebehandling – en metodebok». På Akuttmedisinsk seminar holder han en praktisk workshop i behandling av typiske skader som håndleddsfrakturer, ankelovertråkk og ankelfrakturer. Her blir det øvelse i både undersøkelse og behandling fra taping, bandasjering og spjelking til grovreponering med realistiske bruddskadedukker.

Bli den som trygt kan trå til når noen rundt deg tilfeldigvis tråkker over, eller når du møter en ankel i 90 graders vinkel på et skadested, legevakten eller i akuttmottaket.

Hjerneslag i fokus m/ Slagambulansen

Med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Ambulansetjenesten i Østfold og «Slagambulansen»
GRØNN: Ingen spesielle krav til forkunnskaper

Hver dag rammes 40 personer i Norge av hjerneslag og hvert minutt kan opp mot to millioner hjerneceller gå tapt! Bli med på workshop med personell fra Norsk Luftambulanse og deres «slagambulanse» som muliggjør CT-undersøkelse og trombolysebehandling prehospitalt. Bli trygg på undersøkelse og håndtering av denne tidskritiske diagnosen! Få en innføring i undersøkelse og behandling av slag med blant annet «NIH Stroke Scale (NIHSS», se den revolusjonerende ambulansen med mulighet for å ta CT ombord og gjennomfør casetrening.

Masseskade

Med Forsvarets Sanitet
GUL: Her er det greit å ha litt kjennskap til ABCDE-undersøkelsen for best utbytte.
Avholdes utendørs

Når Forsvaret er på oppdrag utenlands som innenlands er det gjerne forbundet med større risiko enn vi er vant med innenfor det sivile helsevesenet. De kamuflasjekledde er derfor spesialtrente på store masseskadehendelser – med tøffe valg i triageringen av pasienter og behandling under ressursbegrensende forutsetninger. Hvordan håndterer man situasjoner med med flere alvorlig skadd enn man har personell til? Hvilke livreddende tiltak prioriteres for å stabilisere en skadet pasient?

Dette er workshopen for deg som har litt erfaring med akuttmedisin,
og virkelig ønsker å få satt kunnskapene på prøve i en virkelighetsnær øvelse.


Akutt ultralyd

Med Nina Gjerde Andersen, anestesilege ved Akershus Universitetssykehus.
RØD: Her får man best utbytte med grunnleggende kunnskap om anatomi i thorax og abdomen fra før

Nina jobber som anestesilege ved Akershus Universitetssykehus. Hun har tidligere jobbet ved Stavanger Universitetssjukehus og ved Nordlandssykehuset. Ultralyd har alltid vært en stor interesse og Nina har blant annet forsket på prehospitalt bruk av ultralyd for Stiftelsen Norsk Luftambulanse og underviser på ulike kurs i akuttmedisinsk bruk av ultralyd, for medisinstudenter og leger.

Akuttmedisinsk bruk av ultralyd fokuserer på å diagnostisere livstruende tilstander hos syke og skadde pasienter så tidlig som mulig slik at behandling kan igangsettes raskt. På kort tid kan en undersøke hjerte,
lunger og organer i buk, og påvise tilstander som perikardvæske, pneumothorax, hemothorax, pleuravæske og fri væske i buk. Protokollen FAST (Focused Assemssment with Sonography for Trauma) er i bruk ved de fleste traumemottak i landet og kan påvise fri væske i buk.

Bli med på jakt etter fri væske og luft på uønskede steder du også!.

Akutt obstetrikk

Med spesialister i obstetrikk / gynekologi fra fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus – Ullevål
GRØNN: Ingen spesielle krav til forkunnskaper

Er du forberedt på dagen du som sykepleier, ambulansepersonell eller lege får meldingen om at en høygravid kvinne opplever 3 minutter mellom riene og du må rykke ut, eller hun er på vei til legevakten?

På denne workshopen får du både teoretisk og praktisk «hands on»-trening i grunnleggende prinsipper ved det å skulle ta i mot et barn. Lær deg de sentrale «do’s and dont’s» i den obstetriske verden. Samtidig får du en innføring i behandling og håndtering av akutte og potensielt alvorlige situasjoner som kan oppstå før, under og etter fødsel. Workshopen har fokus på hendelser utenfor sykehus der man blir nødt til å håndtere obstetriske utfordringer og komplikasjoner i tilfeldig miljø som hjemme, ved legevakt, i ambulanse og tilsvarende.

Våre workshop-holdere er klare til å gjøre deg bedre forberedt på den stressende, men unike situasjonen det er å skulle håndtere akutte obstretiske tilstander!

Akutte thoraxprosedyrer

Med Øyvind Nylenna, LIS i kar- og thoraxkirurgi ved Rikshospitalet
GUL: Her er det en fordel med grunnleggende kunnskaper om anatomien i thorax

Den dagen du står der med en pasient som har fått juling mot thorax, puster raskt og du ikke kan høre lungelyd på den ene siden risikerer du å angre hvis du ikke deltok på denne workshopen! Luft og væske på feil steder i thoraxhulen kan påvirke både pust og sirkulasjon og raskt ta livet av pasienten om du ikke har behandlingsprosedyrene i fingrene.

Her får du en innføring om mekanismene, farene og de alvorlige tilstandene som kan oppstå i lunger og lungehulen ved skader mot thorax, samt behandling og avlastning av trykkpneumothorax på ulike måter; fra de enkleste tiltak med chest seal og venekanyle til anleggelse av pleuradren. «Hands on»-trening står i høysetet og du vil få god øvelse i den praktiske utførelse av de ulike prosedyrene på simulasjonsdukker.

Akuttmedisin i krigs- og katastrofeområder

Med Katrine Mathisen, dr.Med., LIS anestesi ved Sykehuset Østfold Kalnes og Max-Hendrik Wathne Gelink, sykepleier og lærling i ambulansetjenesten Bergen.
GUL: Her er det en fordel med grunnleggende kjennskap til ABCDE / Primærundersøkelsen.

Katrine og Max er to av en gruppe på fire nordmenn som har jobbet som frivillige helsearbeidere i Irak. Arbeidet har bestått i å drive alt fra akuttmedisinsk opplæring av lokale styrker og helsearbeidere til akutt traumebehandling av krigsskadde ofre ved frontlinjen i Mosul. De opplevde flere ganger å bli skutt mot, og i perioder daglige granatnedslagene rett omkring seg når de behandlet de stygt skadde krigsofrene.

Hvordan behandler du et 6 måneder gammelt barn som er skutt i hodet? Hva gjør du når pasienten har store penetrerende splintskader i brystet og samtidig har en pulsåreblødning fra låret? Hvordan agerer du når granatene slår ned rundt deg og en far skriker av sorg fordi du nettopp måtte erklære hans barn for død. På denne workshopen får du et innblikk (riktignok i trygge omgivelser) i hvordan det er å drive akuttmedisin under svært ressursbegrensede og primitive forhold med kritisk skadde både sivile og militære pasienter.

Katrine og Max holder også foredrag på årets AMS.

Akutt sykt barn – What to do?

Med Tina Treu Os, LIS i pediatri ved Vestre Viken HF Drammen Sykehus.
GRØNN: Ingen spesielle krav til forkunnskaper, men grunnleggende kjennskap til primærundersøkelse og ABC på voksne kan være en fordel.

Når de aller minste her i samfunnet blir syke eller skader seg, er det kanskje noe av det som kan skremme oss mest. Om de er små utforskende krabater, eller kommet litt opp i skoleårene, er det uansett en pasientgruppe som har til felles at de har hele livet foran seg. Når disse rammes av akutt og alvorlig sykdom er det andre fysiologiske forhold og typiske sykdomstilstander som spiller inn, enn hva vi kanskje er mer vant med å håndtere i hverdagen. På denne workshopen får du en grunnleggende introduksjon til hvordan du går frem når du har med et akutt sykt barn å gjøre. Hvordan undersøker du, hva prioriterer du og hva kan du forvente å finne?

Brannskader

Med Anne Berit Guttormsen, overlege intensivmedisin ved Haukeland universitetssykehus
GRØNN: Ingen spesielle krav til forkunnskaper

Få i landet har bedre kjennskap til brannskadebehandling enn Anne Berit. Hun elsker å undervise og har i stor grad bidratt til å gjøre undervisningen i akutt- og intensivmedisin til noe studentene i Bergen har stort utbytte av og rater høyt. Anne Berit er direkte i tonen og er flink til å dele ut både ros og ris. Hun vektlegger at studentene skal lære å stå på egne bein og stå opp for egne meninger. 2. mars 2017 mottok hun den prestisjetunge  Olav Thon-prisen for framragende undervisning.

Bli med på en givende workshop i brannskadebehandling med en av landets aller beste på fagområdet!

.

Akuttmedisin på legevakt

Med Kjetil Myhr, LiS Medisin Hamar / Sykehuset Innlandet og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
GUL: Her er det en fordel med basal kunnskap om ABC-prinsippene.

Innen akuttmedisin, i alle dens former, tas det utrolig mange avgjørelser og beslutninger. Skal denne pasienten kjøres rett til sykehus? Er det trygt å behandle denne pasienten hjemme eller bør han innlegges? Hva med KAD? Hvilken diagnostisk test er mest nyttig for akkurat denne pasienten?

Workshopen holdes av Kjetil Myhr som blant annet er forsker ved NKLM og her har vært delaktig i arbeidet med utviklingen av det nye nasjonale obligatoriske kurset i akuttmedisin for alt legevaktspersonell. Han brenner for akuttmedisin og ved siden av tiden som forsker bruker han mye tid på undervisning av point-of-care ultralyd og EKG.

I denne workshopen blir det case-trening fra legevakt med fokus på tilbakemeldinger og diskusjon rundt de valgene vi tar og hvordan vi kan forbedre oss.

Prehospital Traumesimulering (m/ simambulanse)

Med Ambulansetjenesten i Østfold
RØD: Her har du best utbytte med god kjennskap til traumeundersøkelsen og grunnprinsipper i behandlingen på forhånd.

Avholdes utendørs / i simambulansen

Hva gjør du når pasienten har flere hull i kroppen enn det normal anatomi skulle tilsi og du er langt fra nærmeste traumesykehus? Blødningen er stanset, men pasienten fortsetter å dekompensere og blir bare dårligere og dårligere. Kanskje finner du ikke hull i det hele tatt etter at pasienten kolliderte i høy hastighet, men allikevel tyder ting på at pasienten blør kraftig eller noe er alvorlig galt? Plutselig har du en bevisstløs pasient og må drive luftveishåndtering samtidig. Hvilke tiltak har du, hvilke prioriterer du og hvordan sikrer du deg at du ikke overser viktige detaljer i undersøkelsen?

Her får du øvelse og realistisk simulering i stabilisering og behandling av traumepasienten under ressursbegrensede forhold som i en ambulanse eller overførbart til eksempelvis en legevakt eller et mindre akuttmottak. Ingen av delene er et blivende sted for pasienten som må til et større sykehus, men all den tid pasienten nå befinner seg under disse forholdene må vi gjøre det vi kan for pasienten i påvente av, eller under evakuering.

Akutt respirasjonssvikt – scenariotrening

Med HiOA Bachelor i prehospitalt arbeid (Paramedic-studiet)
GUL: Her er det en fordel med grunnleggende kunnskap om ABC-prinsippene, samt om luftveis- og lungesykdommer.

Du kommer til en pasient som har tydelig respirasjonsbesvær. Hvilke undersøkelser gjør du? Hvilke behandlingsmuligheter har du? Hvordan forflytter du pasienten?
Denne workshopen tar for seg den alvorlig respirasjonsbesværede pasient og øvelsen simuleres i fullskala med moderne simuleringsutstyr. Så hvilke tiltak vil du gjøre? Gi medikamenter, CPAP eller ventilere? Her nytter det ikke bare å si det, du må faktisk gjøre det og deretter vurdere effekten av behandlingen.

Vannredning

Med Røde Kors Hjelpekorps Oppland
2015-vannredningGRØNN: Ingen spesielle forutsetninger
Avholdes (kanskje ikke overraskende) utendørs

Når vi kommer til AMS og august har du forhåpentligvis tilbakelagt en solfylt sommer med en rekke besøk i det våte element både til havs og til vanns. Men det er ikke alltid sjø og vann er like lystbetont. Det kan by på en rekke både operative og medisinske utfordringer knyttet til pasienten som har forulykket i vann. Fokus vil her ligge på redning av pasient og den påfølgende behandling. Røde Kors og Ressurssenteret for vannredning ved Sjoa stiller med utstyr til overflateredning, sikkerhetsutstyr, og tørrdrakter.

Trodde du at du hadde hatt sommerens siste bad før du kom til AMS tar du kraftig feil! Denne workshopen kommer med fuktighetsgaranti og badetøy anbefales under tørrdrakten.

Prehospitale brystsmerter

2015-brystsmerter

Med Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
GUL: Her er det en fordel med basal kunnskap om ABC-prinsippene, samt om hjerte og lunger.
Avholdes innen- og utendørs

Brystsmerter og hjerteinfarkt er den hyppigste årsaken til hjertestans i dag. Ville det ikke være flott om vi kunne behandle alle innen et infarkt fikk utvikle seg så langt? Hva gjør du som lege eller ambulansepersonell når du rykker ut til en pasient med slike symptomer? OAMS lærer deg hvilke forberedelser du bør gjøre før du rykker ut, hvordan du skal gå frem når du kommer frem til pasienten, og presenterer slagplanen videre. Det vil bli gjennomgang av viktig patofysiologi, symptomer, diagnostikk og behandling, i tillegg til realistisk casetrening.

Denne workshopen har vært med to ganger tidligere og høstet svært gode tilbakemeldinger!

EKG-tolkning

Med Akuttundervisning
GUL: Her får du best utbytte hvis du har litt kjennskap til EKG, som å identifisere PQRST og en sinusrytme fra tidligere.

Gjennom de siste to årene har nærmere 4000 helsepersonell og studenter deltatt på Akuttundervisnings EKG-kurs som har høstet gode tilbakemeldinger fra en bredspektret målgruppe. På årets Akuttmedisinsk seminar er de tilbake og holder workshop i EKG-tolkning hvor du får en grunnleggende innføring og prøve deg på å tolke alt fra spennende atriefluttere til AV-blokker og infarkt!

Er du nysgjerrig kan du klikke deg inn og se deres EKG-kompendium som for tiden florerer rundt på Norske sykehus og helseinstitusjoner.

Blødningskontroll

Med Ferdighetssenteret ved UiB
GRØNN: Ingen spesielle krav til forkunnskaper
Kan bli avholdt utendørs

Har du kontroll på hva du skal gjøre når blodet bokstavelig talt spruter? En stor pågående blødning er kritisk og det aller første tiltaket som skal gjøres i en hver førstehjelpsdrill er å stanse denne, men vet du hvordan det best kan utføres? Har du forstått viktigheten av presist trykk i såret? Er du trygg på bruk av tourniquet i ekstreme tilfeller hvor annen blødningskontroll synes utilstrekkelig? UiB tar deg gjennom de ulike håndgrepene i teori og praksis med sin blødningsmodell.

AHLR utenfor allfarvei2015-ahlr

Med Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)
RØD: Her kreves særlig forkunnskap i AHLR
Avholdes utendørs

Det er faktisk ikke slik at hjertestans kun skjer i en sykehusseng eller hjemme hos pasienten med store, gode og tørre arbeidsforhold. En hjertestans kan vel så godt inntreffe på en 2000-meters topp i Jotunheimen som de dypeste ulveskoger mot svenskegrensa. Her får du belyst utfordringer knyttet til det å drive gjenoppliving under mer krevende forhold. Hvordan redde liv i vanskelig tilgjengelig terreng? Dette har vært en meget populær workshop gjennom mange år på AMS og vi gjentar dermed suksessen på ny!

Vi presiserer at dette er en spennende workshop som fokuserer på å trene og utøve AHLR
i uvante og utfordrende omgivelser. Dette er ikke et AHLR-kurs i tradisjonell forstand.

Trafikkulykke «Veien fra frigjøring til traumemottak»

Med Ambulansetjenesten i Østfold
GUL: Her er det greit å ha litt kjennskap til ABCDE-undersøkelsen for best utbytte.
Avholdes utendørs

Mens noen av dere blir vitner til ulykken og må handle uten flere hjelpemidler enn deres kompetanse og det dere har i privatbilen, rykker de andre ut som ambulanse- og legevaktspersonell til meldingen om en alvorlig trafikkulykke. Når alle er samlet må dere samarbeide om å få oversikt, prioritere pasientene, klargjøre for transport og stabilisere noen på stedet, mens dere venter på flere ambulanser.

Workshopen tar for seg «veien fra frigjøring til traumemottak» med fokus på hvilke prioriteringer du foretar deg. Hvilke undersøkelser kan du gjøre i bilvraket og hvilke tiltak du gjør på skadestedet? Sørg for ikke å bli den som «player og stayer» med mindre det er ytterst nødvendig – her er det «load and go» som gjelder.

Primærundersøkelsen – ABCDE

Med Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)
GRØNN: Det er en fordel å på forhånd lese seg litt opp på prinsippene og hva de ulike bokstavene står for dersom dette ikke er kjent, så blir det mer tid til praksis under workshopen.
Kan bli avholdt utendørs

Dette er seminarets desidert mest sentrale workshop, om du ikke er trygg på din ABCDE-undersøkelse fra før. Denne ligger til grunn for alle akuttmedisinske undersøkelser, vurderinger og beslutninger. På en enkel og systematisk måte undersøkes pasienten etter prinsippet om «fallende viktighet». Uten en vei inn for luften (A) er det lite vits i å undersøke respirasjonen (B), og kommer det ikke luft eller oksygen til lungene som blodet kan transportere videre så har ikke sirkulasjonen (C) så mye for seg den heller. Her får du drillet deg med praktisk trening i ABCDE-undersøkelsen slik den gjøres i alle akuttmottak, legevakter og ambulanser!

Praktisk blodgasstolkning

Med Akuttundervisning
GUL: Her får du størst utbytte om du har en grunnforståelse for B-problemer og lungefysiologi.

Akuttundervisning stiller med en kortversjon av sitt kurs i praktisk blodgasstolkning! Arteriell blodgass er et viktig verktøy for å vurdere ventilasjon- og respirasjonsstatus på dårlige pasienter i akuttmottaket. Undersøkelsen i seg selv er relativt ukomplisert, men tallene som kommer ut av maskinen kan lett forvirre selv den dyktigste indremedisiner! Vil du få bedre forståelse for hva tallene egentlig betyr og ikke bare gi lappen videre til noen som kan bedre? Lær hvilke tall du bør legge spesielt godt merke til, hvordan de forskjellige verdiene henger sammen, når du bør svette litt ekstra – og når du virkelig bør trekke i den rød snoren.

.

2015-luftveiAkutt luftveishåndtering – Viderekommende

Med Anestesisykepleiernes landsgruppe (ALNSF)
RØD: For deg med kjennskap i luftveishåndtering fra tidligere og som nå ønsker trening i avanserte metoder

Her får du som har de grunnleggende håndgrepene i luftveishåndtering inne, muligheten til å ta skrittet videre og trene mer avansert luftveissikring som endotracheal intubasjon. Her blir det prøving og feiling i fokus og en gjennomgang av ulike devicer som blant annet igel, andre supraglottiske løsninger og gullstandarden endotrachealtube.
Luftveier kan være vanskelig, men det er en grunn til at A kommer før B og C! Bare øving gjør mester!

.

Akutt luftveishåndtering – Nybegynner

Med Anestesisykepleiernes landsgruppe (ALNSF)
GRØNN: Passer for alle

Uten en fri luftvei kommer du ikke langt i akuttmedisinen. Da kan du nemlig være så god som du bare vil til både B og C i primærundersøkelsen, men pasienten vil ha en elendig prognose uansett hva du gjør! For en ting er mat og drikke, men uten oksygen duger helten vertfall ikke! På denne workshopen starter vi fra «scratch» med det helt basale og ser hvor langt vi kommer. Her vil du først og fremst få en innføring i alt fra de helt grunnleggende håndgrep og enkleste hjelpemidler, men også en introduksjon til det mer avanserte som supraglottiske løsninger og eventuelt endotracheal intubasjon.

Suturering

Med Johannes Svensøy, Legevaktslege (Sandefjord Legevakt)
GRØNN: Ingen spesielle forutsetninger

Enten om du er helt nybegynner eller en dreven syerske sørger skal du få utfordre deg og øve suturering under realistiske forhold med utstyr direkte fra klinikken på vår sutur-workshop. Denne workshopen har angregaranti – vi lover altså at du ikke vil angre den dagen du står som legevakt i distriktsturnus og pasienten har et sprikende sår med sjenerende beliggenhet.
.

Venekanylering2015-pvk

Med Norsk medisinstudentforening Utland / Kurs- og fagansvarlig Anders Christoffersen
GRØNN: Ingen spesielle forutsetninger

Det er bare en måte å bli god til å etablere en intravenøs tilgang; øve, øve, bomme og øve litt mer. På PVK-workshop med Nmf skal vi sørge for at både du som nybegynner eller mer viderekommen får bryne deg. Venene lyver ikke og kun en veneflon det renner blod fra når du kløner med korken blir godkjent som treff i statistikken. Her blir det 2,5 times intensiv mengdetrening i PVK-anleggelse på dine meddeltakere for mest mulig realistisk trening!
.

Intraossøs tilgang

Få intraossøs nål demonstrert i løpet av seminarhelgen på AMG’s stand i gangen uten for «Store sal».

Se hvilke workshops som har blitt holdt på AMS tidligere år

- Workshops 2016
- Workshops 2015

Back to Top