2016-foredrag

 Foredrag 2016

Traumatisk hjertestans og hverdagen i London Air Ambulance
Rehn

Med Marius Rehn, overlege anestesi som de siste to årene har arbeidet ved London Air Ambulance / London HEMS

Du kommer til en traumepasient som hverken har pust eller puls, er det vits å overhode gjøre et gjenopplivningsforsøk? Tradisjonelt har traumatisk hjertestans vært forbundet med svært lav overlevelse, men dette stilles det spørsmål ved i nyere HLR-guidelines. Luftambulanselege Marius Rehn har blant annet doktorgrad innenfor prehospital traumebehandling og vært aktiv som seniorforsker i stiftelsen Norsk Luftambulanse, parallelt med sitt kliniske arbeid både inn- og prehospitalt.

De siste to årene har Rehn arbeidet ved luftambulansen i London der traumatisk hjertestans er et av de store satsningsområdene. På AMS deler han av sine spennende erfaringer og forteller om hvordan traumatisk hjertestansbehandling gjøres i en av Europas største byer.

 

Initialt mottak av alvorlig skadde pasienter – «Det enkle er alltid det beste»gaarder

Med Tina Gaarder som til daglig leder Norges største traumeavdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. 

Hun var sentral da de den 22. juli 2011 tok i mot 31 pasienter etter terrorangrepene og har i ettertid fått mye skryt for arbeidet som ble lagt ned.
Som overlege og traumekirurg har hun også erfaring fra sykehus i andre land som Johannesburg, Bosnia og Afghanistan.

 

Barnekirurgiske akuttilstandernæss

Med Pål Aksel Næss, overlege og spesialist i barnekirurgi ved avdeling for traumatologi ved Oslo Universitetssykehus. 

Også han var sentral i forbindelse av mottaket av 31 terrorofre den 22. juli 2011 og hadde blant annet ansvar for triagé og forbindelsen med skadestedet. Næss er omtalt som en av ildsjelene i det norske traumemiljøet og han står sentral både i utdanning av nye kirurger, forskning og det daglige arbeidet ved Norges største traumeavdeling.

 

Annerledes-medisin – «Å tenke utenfor boksen»finsnes

Med Katrine Finsnes, anestesilege med et brennende engasjement og høy kompetanse innenfor villmarks- og ekspedisjonsmedisin. 

I tillegg til å ha gjennomført hele sin medisinutdannelse og arbeidet som luftambulanselege i Australia har hun blant annet tatt en master i tropemedisin og er Fellow of Wilderness Medicine of the Wilderness Medical Society i USA, samt the Faculty of Expedition and Wilderness Medicine i Australasia. Hun har også erfaring fra arbeid med leger uten grenser i Afghanistan og flere andre organisasjoner i ulike ressursbegrensede sammenhenger. For tiden er hun i Norge og vi gleder oss til å høre henne på årets AMS!

 

Skiulykker og skader – «Over 40 år som lege i bushen»lystad

Med Harald Lystad, kommuneoverlege i Hemsedal gjennom en årrekke. 

I løpet av sin tjeneste har han registrert over 10 000 skiskader og er en av Norges aller fremste eksperter på området. Selv hos Kongen har han gjort seg bemerket, og har i år mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt brennende engasjement og innsats for faget. Som foreleser er han kjent for å være av den engasjerende typen som virkelig klarer å fange din interesse og oppmerksomhet.

 

Primærundersøkelse av barn / ABCDE

Med Christian Siva, barnelege ved Sykehuset i Vestfold

Som pediater møter Christian både mindre og svært alvorlig syke barn i sin arbeidshverdag. På årets AMS snakker han om tilnærmingen til det akutt syke barnet, primærundersøkelse og spesielle forhold som er særlig aktuelle når man skal avgjøre et barns tilstand.

 

Det akutt syke barnetannamaria

Med Anna Maria Hernandez, lege ved barneintensiv Oslo Universitetssykehus

Som tidligere lege i akuttmottak har Anna erfaring med å motta et bredt spekter av pasienter i alvorlig forfatning, og måtte håndtere akutte situasjoner på kort varsel. I dag arbeider hun ved intensivavdeling for barn og på årets AMS snakker hun om typiske sykdommer og tilstander som forårsaker akutt sykdom og truer barns vitalfunksjoner.

 

«Trauma in pregnancy»

Med Vegard Dahl, avdelingssjef for anestesiavdelingen og professor ved Akershus Universitetssykehus.

Barn, graviditet og obstetrikk er typiske problemstillinger som man ikke håndterer til daglig i den generelle akuttmedisinske hverdagen og dermed kan oppleve som både stressende og lede til usikkerhet om man ikke har erfaring med det fra tidligere. I dette foredraget løfter Vegard Dahl frem utfordringene man kan møte når traumepasienten faktisk er gravid!

Back to Top