2015-foredrag

Foredragsholdere 2015

foredrag2

Krigskirurgi

– Dr. Emir Pinjo 

Balkan-krigen varte fra 1992 til 1995, i kjølevannet av at den jugoslaviske staten gikk i oppløsning. Krigen medførte store overgrep mot sivilbefolkningen – av de 102 000 drepte var 55 261 av disse sivile. Over 40 000 ble voldtatt og ca 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem. Beleiringen av hovedstaden Sarajevo ble den lengste i den moderne krigshistorie, og det er estimert at 12 000 mennesker døde og 50 000 ble skadd. Gjennomsnittlig var det 329 bombenedslag i Sarajevo per dag. Innen september 1993 var nær sagt alle bygninger i Sarajevo påført større eller mindre skader, blant annet de fleste sykehus.

Dr. Emir Pinjo var eneste lege på et underjordisk, midlertidig sykehus under Sarajevo-krigen. Han hadde ingen anestesilege, men en knakenes dyktig anestesisykepleier og erfarne operasjonssykepleiere. Pinjo, som da var i begynnelsen av 30-årene, hadde nettopp blitt overlege i gastrokirurgi.

Dr. Pinjo vil forelese om hendelsene og erfaringene fra denne krigen. Hva gjør du når det antas at en pasient har multiple skader i buk og toraks? Hva gjør du som gastrokirurg når et barn må forløses med keisersnitt, og du er eneste lege? Når strømmen går og aggregatet svikter – hva gjør du da? Hvordan takler operasjonsteamet alt de opplever?

Dette, og mer til, vil Dr. Pinjo ta deg med tilbake til med hjelp av sine dyktige fortellingsegenskaper ispedd bilder fra hendelsene.

Akutt ortopedi og traume

– Yngvar Krukhaugkrukhaug

Når en akutt ortopedisk situasjon lander i dine hender, er det viktig å vite hva som burde gjøres akutt, og hva som eventuelt kan vente. Det er vesentlig å kunne skille mellom forskjellige ortopediske skader, enten det dreier seg om ben, muskler eller sener.

Akuttmedisinsk Seminar er igjen stolte av å kunne presentere overlege Yngvar Krukhaug fra Traumeseksjonen på ortopedisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus. I tillegg til å være en del av bekkenfraktur- og multitraumeteamet ved Haukeland Universitetssykehus, er han også formann i Norsk forening for håndkirurgi.

Norsk Resuscitasjonsråd og guidelineprosessen

– Trond Norseth 

Den første organiserte innsatsen for å bringe tilbake personer med akutt hjertestans fant sted i Amsterdam i 1767. Den gang innebar gjenopplivningen tiltak som; årelating, irritere svelget, samt gassing av den livløse (rektalt og oralt) med tobakksrøyk. I likhet med andre medisinske grener, har hjerte-og lungeredning utviklet seg enormt siden den tid. Fortløpende forskning innenfor feltet sørger for stadig bedre overlevelsessjanse og livskvalitet etter hjertestansen.

Styreleder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), Trond Norseth, kommer til årets Akuttmedisinske Seminar for å fortelle om prosessen som ligger bak NRRs retningslinjer, samt nye retningslinjer for HLR som de arbeider med for øyeblikket.

Refleksjon rundt sanitetsoperativ ledelse

– Oberstløytnant Harald-David MeumScreen Shot 2015-04-29 at 13.17.20

Når man ankommer et skadested som lege er det viktig å være bevisst på sin egen rolle i kaoset som kan følge. Det er få personer som kan lære deg dette bedre en Oberstløytnant Harald-David Meum. Som tidligere sjef for Nor Medcoy (medisinsk kompani) i Meymaneh, Afghanistan, har Meum mange års erfaring innen sanitetsledelse og katastrofehåndtering. Foredraget til Meum vil handle om operativ sanitetsledelse på et skadested – sivilt og militært. Han vil også dele personlige erfaringer fra 27. juni 2010 da Norge mistet 4 erfarne soldater til en veibombe.

Back to Top