2014-foredrag

Foredragsholdere 2014foredrag2

 

Foreleser Foredragsemne
219648

Conrad Bjørshol, PhD

Anestesilege og forsker. Medisinsk anvarlig hos SAFER – et læringssenter med formål å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet; opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS

Pasientsikkerhet i akuttmedisinske situasjoner

krukhauginni

Yngvar Krukhaug, PhD

Spesialist i ortopedisk kirurgi. Overlege Traumeseksjonen ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus

Lowan Stewart, MD

MD, overlege, spesialist i akuttmedisin, Akershus Universitetssykehus.

Guttorm Brattebø, PhD

Seksjonsoverlege og amanuensis ved Akuttmedisinsk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.
Brattebø er blandt initiativtakerene til BEST-prosjektet. Målsetningen er å bedre ledelse, kommunikasjon og samarbeid rundt alvorlig skadde pasienter gjennom tverrfaglig opplæring av team lokalt på sykehusene.

Trine Staff, PhD

Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag Høyskolen i Oslo og Akerhus

Traumatologi og trafikkulykker
Monika2-150x150

Monica Thallinger, PhD Stipendiat

Barnelege, PhD stipendiat med Lærdals stipend. Forsker på gjenopplivning av nyfødte i Tanzania og U-land; spesifikt på ventilering av nyfødte.
Arbeider også for Leger Uten Grenser, og har hvert på oppdrag i Sierra Leone, India Ethiopia, Syria, Afghanistan.

Leger uten grenser.
Akutte situasjoner med barn.
guttormsen

Anne Berit Guttormsen, PhD

Professor Haukeland

Brannskader

 

Back to Top