Foredragsholdere

FOREDRAGSHOLDERE TIL AMS 2019 VIL SLIPPES FORTLØPENDE GJENNOM VÅREN 2019!

Foredrag 2017Akuttmedisinsk Seminar 2016 på Soria Moria.

Årets fagansvarlige har jobbet intenst i løpet av våren med å sette sammen et variert og spennende knippe av foredrag, både med kremen av norske akuttmedisinske personligheter og ikke minst varierte og interessante temaer.

De fleste navnene er nå på plass, men vi utelukker ikke at det kan dukke opp ytterligere ett og annet spennende navn på programmet.

.

«Det enkle er alltid det beste» – Mottak av alvorlig skadde pasientergaarder

Med Tina Gaarder som til daglig leder Norges største traumeavdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. 

Hun var sentral da de den 22. juli 2011 tok i mot 31 pasienter etter terrorangrepene og har i ettertid fått mye skryt for arbeidet som ble lagt ned.
Som overlege og traumekirurg har hun også erfaring fra sykehus i andre land som Johannesburg, Bosnia og Afghanistan.

Det akutt syke barnet

Med Helge Eiding, Overlege i anestesi ved Rikshospitalet og 330-skvadronens redningshelikopter på Rygge.

Helge har tidligere arbeidet som barnelege og underviser både på høyskole- og universitetsnivå ved siden av sin jobb som anestesilege. Han har en utpreget interesse både for akuttmedisin og pediatri. Blant annet har han også forfattet kapittelet om akutt syke barn i boken «Akuttmedisinsk sykepleie – utenfor sykehus». På årets AMS holder han et utvidet foredrag på 1,5 time hvor han tar oss gjennom de grunnleggende prinsippene i undersøkelse og håndtering av de yngste pasientene!

Sepsis

Med Anne Berit Guttormsen, Overlege i intensinmedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Hun er professor ved UiB hvor hun blant annet leder forskerlinjen for medisin- og tannlegestudenter.

Anne Berit elsker å undervise og har i stor grad bidratt til å gjøre undervisningen i akutt- og intensivmedisin til noe studentene i Bergen har stort utbytte av og rater høyt. Anne Berit er direkte i tonen og er flink til å dele ut både ros og ris. Hun vektlegger at studentene skal lære å stå på egne bein og stå opp for egne meninger. 2. mars 2017 mottok hun den prestisjetunge Olav Thon-prisen for framragende undervisning.
Dette er tredje gangen Anne Berit deltar som foreleser på seminaret vårt – i år er temaet sepsis.

Den akutte brystsmertepasienten

Med Wasim Zahid, dr.med., spesialist i indremedisin og kardiologi og arbeider ved Rikshospitalet. PhD innen ekkokardiografi.

Wasim er kanskje mest kjent for mange fra TV-serien «Hva feiler det deg?» på NRK. I tillegg har han publisert en rekke artikler og bøker som skribent og forfatter. På årets AMS foreleser om en av de hyppigste kontaktårsakene i akuttmedisinen, nemlig brystsmerter. Hva gjør du når pasienten klager på press i brystet og åndedød? Hvordan stiller du rett diagnose og hvilke behandlingstiltak gjør du? Dette er noe av det du kan få svaret på.

Erfaringer fra fronten i Irak, som frivillig helsearbeider

Med Katrine Mathisen, dr.med., LIS anestesi ved Sykehuset Østfold Kalnes og Max-Hendrik Wathne Gelink, sykepleier og lærling i ambulansetjenesten Bergen. Begge har også bakgrunn fra Forsvaret. 

Katrine og Max er to av en gruppe på fire nordmenn som har jobbet som frivillige helsearbeidere i Irak. Begge har reist tre ganger til Nord-Irak siste året og brukt ferier og egne sparepenger på å drive humanitær hjelp. Arbeidet har bestått i å drive alt fra akuttmedisinsk opplæring av lokale styrker og helsearbeidere, til akutt traumebehandling av krigsskadde ofre ved frontlinjen i Mosul. De opplevde flere ganger å bli skutt mot, og i perioder daglige granatnedslagene rett omkring seg når de behandlet de stygt skadde krigsofrene. Hvordan behandler du et 6 måneder gammelt barn som er skutt i hodet? Hva gjør du når pasienten har store penetrerende splintskader i brystet og samtidig har en pulsåreblødning fra låret? Hvordan agerer du når granatene slår ned rundt deg og en far skriker av sorg fordi du nettopp måtte erklære hans barn for død.

Begge har fått omtale i diverse norske og internasjonale medier siste tiden, inkl. NRK, TV2, Dagbladet, Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, Vi Menn, Reuters, CNN, m.fl.
På AMS deler de av sine erfaringer i et spennende foredrag. I tillegg holder de workshop lørdag.

Korleis skille snørr og snue frå alvorlege infeksjonar på legevakt?

Med Steinar Hunskår, dr.med., spesialist i allmennmedisin og fastlege i Lindås. Han er forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.

Steinars navn er kjent for de aller fleste fra forsiden på den sentrale boken «Allmennmedisin» . I 2016 ga han også ut den første fag- og læreboken om norsk legevakt, nemlig «Legevaktsarbeid», sammen med Elisabeth Holm Hansen. Han har vært sentral i utviklingen av det nye norske kurset i akuttmedisin for alt legevaktspersonell i Norge. På AMS 2017 deler han av sine erfaringer, og tar for seg et viktig og aktuelt tema i den akuttmedisinske hverdagen: Å skille den faktisk alvorlig syke fra den «friske». Det er nødvendigvis ikke slik at den som roper høyest er den som trenger mest hjelp, men det trenger heller ikke være omvendt. Hvordan skal du unngå å gå å havne i fellen og sende hjem den alvorlig syke, mens den friske får din fulle oppmerksomhet.

Legevakt i den akuttmedisinske kjede

Med Erik Zakariassen, sykepleier med ph.d grad. Er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse og 1.amanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Universitetet i Bergen.

Har du fullstendig styr på hvordan tjenestene utenfor sykehuset er organisert og hvordan den akuttmedisinske kjeden egentlig fungerer? Som en introduksjon fredagen gir Erik oss nettopp svaret på dette. I tillegg tar han for seg legevakten og problemstillinger når det virkelig haster ved «rød respons» og akuttoppdrag. Dette er blant annet et sentralt og dagsaktuelt tema med den «nye akuttforskriften».

Se hvem som har besøkt oss på AMS tidligere år

Foredragsholdere 2016
- Foredragsholdere 2015
- Foredragsholdere 2014

Back to Top