Luftveishåndtering og ABCDE-drill

Luftveishåndtering og ABCDE-drill

Luftveishåndtering og ABCDE-drill

Kommentarer er skrudd av for Luftveishåndtering og ABCDE-drill

Når ting haster og pulsen står i taket er det ofte lite tid til forberedelser. Dette kan resultere i at vi handler på automatikk. God automatikk belager seg igjen på gode forhåndskunnskaper og mye trening. Akuttmedisinsk Seminar bekrefter nå to nye førstehjelpsrelaterte workshops: 1. Luftveishåndtering og 2. ABCDE-drill.

Luftveishåndtering dreier seg ikke om å bruke den mest avanserte teknikken, men heller å kunne vurdere pasientens ventilasjon og sette i gang passende tiltak. På denne workshopen vil du lære om utfordringer ved luftveishåndtering og basale og avanserte tiltak for å sikre ventilasjon.

En god ABCDE-drill redder liv og er dermed en helt essensiell kunnskap for oss som helsepersonell. Mange opplever denne kunnskapen som ferskvare, og derfor er det viktig å repetere og øve på en regelmessig basis. Kom til AMS 2015 for å få din sommerdose!

Related Posts

Back to Top