Hva er AMS?

Om AMS

Akuttmedisinsk seminar er et studentdrevet ideelt/non-profit arrangement og arrangeres i 2019 for 8. gang! Gjennom årenes løp har det vært en rivende utvikling. Da seminaret sist ble arrangert i 2017 ble det raskt utsolgt og samlet over 220 deltakere og nærmere 60 bidragsytere (arrangører, crew, foredrags- og workshopholdere osv.) til en storstilt helg i akuttmedisinens tegn!

«Akuttmedisinsk Seminar – For trygghet og mestring i kritiske situasjoner»

Vårt formål er å fremme akuttmedisinsk kompetanse og tverrfaglig samarbeid  blant fremtidens helsepersonell!
Målgruppen er altså spesielt studenter og nyutdannede innen medisin, sykepleie og prehospitalt arbeid (paramedic), men alle med interesse er velkommen til å delta.

Uavhengig av interesse, fag- og spesialområde er akuttmedisin og førstehjelp et emne samfunnet forventer at alt helsepersonell har kjennskap til, både i og utenfor jobbsammenheng! Det er også et fagområde hvor det at man har tilegnet seg basale kunnskaper kan bidra til å redde liv.

Akuttmedisinsk seminar skal styrke fokus på akuttmedisinske ferdigheter blant studenter innen alle helsefag. Dette til fordel for deltakeren selv, pasientene og samfunnet forøvrig. Gjennom tverrfaglig deltakelse fra alle helsefaglige utdannelser skal AMS være en samlende arena og bidra til vennskap, brobygging og erfaringsutveksling på tvers av de ulike profesjonene!

Seminaret er vel anerkjent i det akuttmedisinske miljøet i Norge og har fått mange positive tilbakemeldinger fra tidligere foredragsholdere, undervisere og øvrige bidragsytere som stiller opp frivillig for arrangementet. Flere sentrale aktører med interesse i å støtte AMS sitt formål, sponser seminaret også økonomisk for å redusere billettprisene for studentene.

Det er en kjensgjerning at undervisningen i akuttmedisin for studenter innen helsefag generelt er utilstrekkelig. Likevel er det forventet at vi, både som studenter og nyutdannet helsepersonell, skal reagere raskt og korrekt i akuttmedisinske situasjoner. Målet med seminaret er å øke den akuttmedisinske kompetansen hos alle uansett forutsetning, og samtidig tilby akuttmedisinsk fordypning for studenter med interesse innenfor feltet. Vi har som metode at deltakerne skal kunne tilegne seg både praktisk og teoretisk kunnskap, og derfor er det et stort fokus på gjennomføring av engasjerende workshops i tillegg til spennende foredrag.

Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere viser at denne måten å arrangere seminaret på fungerer godt. Som tidligere nevnt uttrykkes det et behov for å tilegne seg praktiske kunnskaper og erfaringer som er vanskelige å oppnå gjennom studiet. Vi i AMS håper å kunne fylle en del av denne mangelen. I tillegg gir seminaret en gylden mulighet til å knytte kontakter med fremtidige kolleger på tvers av utdanninger, landegrenser og studiebyer, samt ressurspersoner og andre aktører innenfor det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge.

Seminaret arrangeres gjennom et eget frivillig styre bestående av ildsjeler fra seminarets egen målgruppe.

Videre er AMS forankret som et prosjekt i Norsk Medisinstudentforening.
Vi samarbeider også med Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo Universitetssykehus, Akuttmedisinsk gruppe, OAMS, Forsvaret med flere for å levere et best mulig arrangement.

 

Back to Top