Hva er AMS?

Om AMS

Akuttmedisinsk seminar er et ideelt/non-profit arrangement med utspring i Norsk medisinstudentforening og arrangeres i 2017 for 7. gang!

Vi skal fremme akuttmedisinsk kompetanse og tverrfaglig samarbeid på kryss av profesjoner, blant kommende helsepersonell!

Vår målgruppe er altså spesielt studenter og nyutdannede innen medisin, sykepleie og prehospitalt arbeid (paramedic), men alle med interesse er velkommen til å delta.

Uavhengig av fag- og spesialområde er akuttmedisin et emne det forventes at alt helsepersonell har kjennskap til. Akuttmedisinsk seminar skal styrke fokus på akuttmedisinske ferdigheter blant studenter innen alle helsefag til fordel for samfunnet og pasientene. Gjennom tverrfaglig deltakelse skal AMS samle de ulike studieretninger til brobygging og erfaringsutveksling på tvers av studieretninger og forebygge profesjonskamp.

Seminaret er vel anerkjent i det akuttmedisinske miljøet i Norge og har fått mange positive tilbakemeldinger fra tidligere foredragsholdere, undervisere og øvrige bidragsytere som stiller opp om arrangementet frivillig. Flere sentrale aktører med interesse i å støtte AMS sine visjoner sponser seminaret også økonomisk for å redusere billettpriser til et minimum for studentene.

Det er en kjensgjerning at undervisningen i akuttmedisin for studenter innen helsefag generelt er utilstrekkelig. Likevel er det forventet at vi, både som studenter og nyutdannet helsepersonell, skal reagere raskt og korrekt i akuttmedisinske situasjoner. Formålet med seminaret er å øke den akuttmedisinske kompetansen samt tilby akuttmedisinsk fordypning for studenter med interesse innenfor feltet. Vi har som mål at deltagerne skal kunne tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap, og derfor er seminaret bygget opp rundt foredrag og workshops.

Tilbakemeldingene fra tidligere deltagere viser at denne måten å arrangere seminaret på fungerer godt. Som tidligere nevnt uttrykkes det et behov for å tilegne seg praktiske kunnskaper og erfaringer som er vanskelige å oppnå gjennom studiet. Vi i AMS håper å kunne fylle en del av denne mangelen. I tillegg gir seminaret en gylden mulighet til å knytte kontakter med fremtidige kolleger på tvers av landegrenser og studiebyer samt ressurspersoner og andre aktører innenfor det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge.

Hovedarrangør er som tidligere Nmf Utland i samarbeid med Norsk Medisinstudentforening sentralt. Vi samarbeider også med Høgskolen i Oslo og Akershus, Akuttmedisinsk gruppe, Oslo Universitetssykehus, OAMS, Forsvaret med flere for å levere et best mulig arrangement.

 

Back to Top