Vil du hjelpe til?

Bli en del av AMS-gjengen!

996901_436651183120165_585991321_n (1)

Ønsker du å være en del av gjengen som sørger for større trygghet og mestring i akuttmedisinske sammenhenger for studenter og nyutdannede innen helseutdannelsene? Akuttmedisinsk Seminar trenger pålitelige, engasjerte og arbeidssomme folk i sin stab.

Vi søker fremdeles engasjerte folk til styret for AMS 2019. Send oss en mail og vis din interesse på styret@akuttmedisinskseminar.no!

 

Styret / arrangørkomité:
Styret/arrangørkomiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av hele seminaret.
Eksempler på oppgaver styret ivaretar er alt fra det faglige med å få tak i forelesere og workshopholdere, til promotering, billettsalg, økonomi (budsjett, regnskap, støtte- og sponsorinntekter), dialog og samarbeid med en rekke gode samarbeidspartnere osv.

AMS er et stort prosjekt og vi trenger dyktige personer som er engasjerte og har «ståpåvilje»!

Crew:
Crew-medlemmene er primært frivillige som jobber i dagene før, under og etter selve seminaret og jobber for at alt skal gå som smurt.
Send en mail til styret@akuttmedisinskseminar.no og fortell hvorfor akkurat du burde bli plukket ut til å være med i staben til AMS! Det er ikke et krav at du er medisinstudent. Det vanker selvfølgelig noen goder til de som er med i staben.

 


 

Send oss en mail!

 

Back to Top