Om oss

Om AMS

AMS er et studentinitiativ som skal fremme akuttmedisinsk kompetanse og tverrfaglig samarbeid på kryss av profesjoner blant kommende helsepersonell!

Les mer om oss på de enkelte undersider:

Back to Top